Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Antonie / sv. Jan z Fakunda (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie)
Biblický citát na dnešní den
On odpouští všechny tvé viny. (Žl 103,3)

BOHOSLUŽBY

Trojí úřední hodiny ve farní kanceláři:

1./ Vždy v týdnu po večerní mší svaté.
2./ Není-li to možné, pak na telefonu /604 406 923/ od 8 do 16 hod, dle osobní domluvy.
3./ V případech duchovní služby těžce nemocným, umírajícím a zajištění pohřbu – na telefonu /604 406 923/ kdykoliv, i v noci.

V těchto případech se neostýchejte domluvit okamžitou službu kněze svým blízkým. Farní kancelář o nedělích a zasvěcených svátcích je zamčená! Dodržujeme třetí Boží přikázání.

Aktuální týdenní rozpis bohoslužeb je vždy uveřejněný na nástěnce před kostelem a k rozebráním na lístečkách "Pozvání". V den pohřbu se mší sv. se vždy farní mše sv. v daný den ruší.

Pravidelné bohoslužby

Neděle - 9:00 hod (v postní době před mši křížová cesta,v květnu májová pobožnost, v říjnu růženec)

Pondělí- 8:00 hod

Čtvrtek - 17:00 hod v zimním období,
              - 17.30 hod v letním období

Pátek - 17:00 hod v zimním období, po mší sv adorace
           - 17.30 hod v letním období, po mší sv adorace

Sobota - každou sobotu 8:00 hod

POZOR! Jestliže, je CÍRKEVNÍ SLAVNOST v pracovní den /není státní svátek/ pondělí až pátek, jsou v ten den mše sv. v 8h ráno a v 18:00 večer!

V den pohřbu zahrnující mší svatou se vždy farní mše sv. v daný den ruší.

Půl hodiny před mší sv.: modlitba sv. růžence kromě středy, kdy je adorace a pátku, kdy je modlitba Korunky k Božímu milosrdenství.

Prosím, přicházejte do kostela nejpozději 10 min. před mší sv. a zůstaňte po mší sv. na díkučinění

Římskokatolická farnost        Dobratice
Dobratice 66, 739 51 Dobrá
P. Jan Wojnar
Tel. 604 406 923
E-mail: wojnar.jan@centrum.cz