Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Vratislav / sv. Valerie (sobota 1. adventního týdne)
Biblický citát na dnešní den
Ježíš obcházel všechna města i vesnice. (Mt 9,35)

HISTORIE FARNOSTI

Interiér farního kostela v roce 2008 před generální opravou

Naše farnost se nachází na východě Moravskoslezského kraje, v Ostravsko-opavské diecézi. Patří k ní Dobratice a Vojkovice.

Dobratická farnost byla oficiálně založena roku 1868 vyčleněním z domaslavické farnosti. V roce 2018 jsme tedy oslavili 150 let existence naší farnosti.

V Dobraticích už odedávna stojí kostel sv. Jakuba a Filipa. Vojkovice se mohou pochlubit malou, ale krásnou kapličkou Navštívení Panny Marie.

Podrobnější historie

Historie dobratické farnosti se začíná psát v roce 1860, když 31. března 1860 požádal P. Habernal o svolení k posvěcení základního kamene kostela v Dobraticích. Stavba byla započata roku 1863, byla financována z osobních darů, např. knížete biskupa Foerstera, P. Habernala a jiných, ze sbírek v Dobraticích a okolí i z darů od vídeňských Čechů. Mnohé práce byly vykonány zdarma.

Kostel byl vysvěcen 8. října 1865 generálním vikářem P. Helmem z Těšína za účasti mnoha kněží z okolních farností ke cti sv. Filipa a Jakuba mladšího. Dne 22. listopadu 1865 se slavnostním procesím rozloučili dobratičtí občané s částí své staré domaslavické farnosti. Mše svaté v Dobraticích však byly stále slouženy domaslavickým farářem.

Samostatně začala být spravována dobratická farnost až od roku 1868, kdy byla dokončena stavba farní budovy. Prvním farářem se stal P. Martin Jiřičný. 27.února 1868 zemřel místecký rodák, domaslavický farář a pro naši obec nesmírně významný člověk. Člověk, který se zasloužil o zřízení dobratické školy, dobratického kostela a k němu přilehlé fary - P. Filip Habernal. Na vlastní přání byl pohřben na dobratickém hřbitově 29. února 1868. K tomuto roku 1868 se váže i jeden velmi důležitý dokument, který potvrzuje založení farnosti. Je ale zvláštní, že až v roce 1876 byla vydána a potvrzena zakládací listina.

Na tuto zakládací listinu se můžete podívat zde:

Zakládací listina farnosti Zakládací listina farnosti Dobratice s překladem

Z dějin farnosti Dobratice

V roce 2012 vyšla, zásluhou p.Jana Wojnara a historika Davida Pindura, publikace k 150. výročí položení základního kamene zdejšího kostela pojednávající o historii naší farnosti. Více viz zde.
Kniha je v současné době zcela vyprodaná.
Kněží, kteří v posledních letech působili ve farnosti:
 • P. Jan Wojnar 2007 - doposud
 • P. Bohumil Vicha 2004 - 2007
 • P. Petr Chovanec 1997 - 2004
 • P. Petr Eliáš 1993 - 1997
 • P. Alois Peroutka 1986 - 1993
 • P. Josef Bury 1974 - 1986
 • P Antonín Duda 1969 - 1974
 • P. Antonín Rucký 1960 - 1969
 • P. Jan Foldyna 1913 - 1960
Kněží pohřbení na hřbitově v Dobraticích:
 • + 27.2. 1868 P. Filip Habernal
 • + 22.12. 1931 P. Karel Sobek - pochází z farnosti Dobratice
 • + 25.4. 1950 P. Ludvik Sobek - pochází z farnosti Dobratice
 • + 28.2. 1968 P. Jan Foldyna
 • + 27.2. 1981 P. Emil Bijok - pochází z farnosti Dobratice
 • + 26.5. 1983 P. František Bijok - pochází z farnosti Dobratice
 • + 29.8. 1990 P. Karel Blahut - pochází z farnosti Dobratice
Kněží pocházející z farnosti Dobratice pohřbení na jiných hřbitovech:
 • + 13.12.1897 P. Jan Evangelista Tvrdý - hřbitov Frýdek
 • + 5.10.1931 P. Josef Czyż - hřbitov Havířov Bludovice
 • + 4.2.1940 P. Josef (Veremund) Tvrdý - hřbitov Praha Olšany
 • + 4.8.1996 P. Julius Žvak - hřbitov Petrov nad Desnou
Kněží pocházející z Vojkovic (nyní farnost Dobratice):
 • P. Josef Janša, slavil primici 16. 7. 1893 v kostele sv. Jiří v Dobré
 • P. Hubert Sojka, narozen 1. 11. 1884, na kněze vysvěcen 27. 7. 1909 ve Vidnavě, slavil primici 8. 8. 1909 v kostele sv. Jiří v Dobré, jako kaplan nastoupil v Bruzovicích

Dobratická farnost se může pochlubit 11. kněžskými povoláními.

1. dobratický farář p. Martin Jiřičný
P. Jan Evangelista Tvrdý - rodák z Dobratic
P. Veremund Tvrdý - rodák z Dobratic

Warning: include(rightPanel.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/ofarnosti.php on line 135

Warning: include(rightPanel.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/ofarnosti.php on line 135

Warning: include(): Failed opening 'rightPanel.php' for inclusion (include_path='.:/data/web/virtuals/213991/virtual') in /data/web/virtuals/213991/virtual/www/ofarnosti.php on line 135