Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Valerie / sv. Krescenc (Rostislav) (čtvrtek 3. velikonočního týdne)
Biblický citát na dnešní den
Kdo věří, má život věčný. (J 6,47)

Oratorium Golgota - 17. března

Oratorium Golgota

Den úcty k sv. Scharbeovi - 22. každého měsíce

Sv. Scharbel

Duchovní obnova pro ženy, maminky a babičky - 24.2.2024

Duchovní obnova pro ženy, maminky, babičky - 24.2.2024

Pomazání nemocných

Pomazání nemocných 2024

Ples - 2.2.2024

Ples všech lidí dobré vůle 2024

Otevřme okno dokořán

Otevřme okna dokořán - 2023

Nědělní odpoledne v našem kostele

Nědělní odpoledne v našem kostele

Adventní koncert 2023 - 3. prosince

Adventní koncert v Dobratickém kostele - 2023

Páteční mše pro děti

Páteční mše pro děti

Podzimní duchovní obnova pro ženy

Podzimní duchovní obnova pro ženy

Přípravy na svátost biřmování v naší farnosti pro věřící každého věku

Foto: Petr Synek, společenství Člověk a víra

Změna času nedělní mše svaté - 22. října

Drazí farníci, bratří a sestry v Kristu, v neděli 22. října, kdy budeme společně slavit Světový den misií, nebudou ve farním kostele: modlitba růžence v 9 hodin a mše svatá v 9:30, ale budeme se modlit modlitbu růžence ve 13 h a mší svatou budeme slavit ve 13:30 h.

Děkuji za pochopení.

p.Jan Wojnar
Mše v kapli ve Vojkovicích - 1. října 2023

Mše Vojkovice

Intence před "dušičkami"

Intence před dušičkami

Výuka náboženství ve školním roce 2023/2024

Římskokatolické náboženství ve školním roce 2023/24 bude na Základní škole v Dobraticích vyučováno ve středy od 12:40h. První hodina bude začínat druhého týdne školního roku.

Setkání dětí a rodin s otecem biskupem na Prašivé

Setkání dětí a rodin s otecem biskupem na Prašivé 2023

Více informací ZDE

Přihlaška do náboženství

Dnes 14.5.2023 zveřejňuji přihlášky dětí do hodin náboženství ve šk. roce 2023/24. Jsou nabídnuté zde, v kostele, na webových stránkách farnosti, jsou také v ZŠ Dobratice. Rodiče, zákonní zástupci rodičů, přihlášku odevzdejte na farním úřadě Dobratice 66, nebo paní katechetce Marii Šokalové nejpozději do 30. 6. 2023. Text nijak nepřepisujte a neupravujte.

Přihlášku do náboženství pro příští školní rok můžete stáhnout ZDE

P. Jan Wojnar, farář
Dobratická pouť

Dobratická pouť 2023

24 hodin pro Pána

24 hodin pro Pána 2023

Duchovní obnova pro ženy - 1. dubna

Duchovní obnova pro ženy - 1. dubna

Svátost pomazání nemocných - 12. února

V neděli 12. února u příležitosti Světového dne nemocných (11.2.) bude v naší farnosti udílena svátost pomazání nemocných. Prosím, četbou si znovu připomeňme účinky této svátosti, předem si vykonejme sv. smíření.

Viz. Poselství Svatého otce Františka k 31. Světovému dni nemocných. Téma: „Postarej se o něj.“ - Soucit jako synodální léčebné cvičení.

Ostatky blahoslaveného Carla Acutise jsme uctili ve středu 18. ledna 2023 během mše svaté v 9:30

POZOR: změna

Z důvodu nemoci kněze se veškerý program až do pátku včetně ruší. MŠE SVATÁ 24.12. ve 22:00h nebude, bude pouze bohoslužba slova s podáváním sv. přijímáním – předsedá jáhen. Účast na této bohoslužbě nesplňuje povinnost účastí mše svaté o Slavnosti Narození Páně.

Společné zpívání vánočních koled

Společné zpívání vánočních koled - 2022

Sváteční bohoslužby v kostele v Dobraticích, 2022 - 2023

Drazí spoluobčané, nejdříve vám chci popřát požehnané, spokojené a radostné vánoční a novoroční sváteční dny. Ať vaše nitro je naplněné vděčností za prožité krásné událostí v tomto roce a zároveň plné touhy po obdarování a zakoušení dobrem v roce nastávajícím. Následně vás zvu ke společnému prožití bohoslužeb.

Opět prosím, přijměme Tříkrálové koledníky a neopomeňme podpořit pomoc potřebným ve Tříkrálové sbírce, kterou u nás organizuje fyzicky, nebo on-line charita F-M. www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/pojdte-koledovat/

p. Jan Wojnar24. prosince, Štědrý den

9:00-11:00 - skauti nabízejí Betlémské světlo
22:00 - slavnostní mše svatá „půlnoční“

25. prosince - Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ, Hod Boží vánoční, zasvěcený svátek

10:00 - slavnostní bohoslužba

26. prosince - Svátek svatého Štěpána

9:00 – mše sv.
15:00 - společný zpěv vánočních koled

30. prosince - Svátek svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

9:00 – mše sv.

31. prosince- Sv. Silvestra I., papeže, poděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku

16:00 - mše sv.

1. ledna 2022, Slavnost MATKY BOŽÍ, P. MARIE, zasvěcený svátek

10:00 - mše sv.

Adventní koncert 2022 - 27. listopadu

Adventní koncert v Dobratickém kostele - 2022

Červená středa - 23. listopadu

Rovrh náboženství pro letošní školní rok

1. a 2. třída – ve středy ve 12:45 h, v ZŠ Dobratice

3. a 4. třída - v pondělí v 15:00 h, v kostele na oratoři

Prosebná pouť za mír na Ukrajině ke hrobu svaté Faustyny Kowalské do Krakowa Lagiewnik

Papež v den památky sv. Faustiny Kowalské, 5. října 2022 řekl:

„Dnes si v liturgii připomínáme sv. Faustinu Kowalskou, jejímž prostřednictvím Bůh naznačil světu, aby hledal spásu v jeho milosrdenství. Pamatujme na to zejména dnes a obzvláště pomysleme na válku na Ukrajině. Jak jsem řekl minulou neděli při modlitbě Anděl Páně, důvěřujme v Boží milosrdenství, které může změnit srdce, a v mateřskou přímluvu Královny pokoje.“

Proto chceme společně uskutečnit v sobotu 29. 10. 2022 autobusovou prosebnou pouť za mír na Ukrajině ke hrobu svaté Faustiny Kowalské do Krakowa Lagiewnik.

Program:

  • Odjezd v 6:15 z Třince od Slovanu, v 6:30 z Hnojníka od kostela a v 6:45 z Dobratic od kostela (dopravce p. M. Hlawiczka z Vendryně).
  • V 10:00 slavení mše svaté v klášterní kapli Kongregace Matky Božího Milosrdenství
  • Po mší sv. přednáška o sv. s. Fastyně Kowalské a Božím Milosrdenství (v jazyce slovenském)
  • Možnost zakoupení teplého oběda, nebo posilnění se vlastním jídlem
  • Prohlídka baziliky Božího milosrdenství
  • Prohlídka muzea a baziliky Jana Pavla II.

Předběžná cena pouze za dopravu je 400 Kč dospělý, 200 dítě do 15 let.

Svou závaznou účast napište do seznamu účastníků v kostele v Dobraticích, nebo po 16 h nahlaste na tel.: 731 076 260.

Již nyní si jako duchovní přípravu vykonejme novénu k Božímu milosrdenství, nebo se modleme litanii či korunky k B. milosrdenství.

žehná vám P. Jan Wojnar

Fotografie z letošní Noci kostelů

Fotografie z letošní Noci kostelů naleznete ve fotogalerii


Přihlaška do náboženství

Informujeme zákonné zástupce dětí 1. – 5. ročníku ve školním roce 2022/23, že je možnost přihlásit v tomto uvedeném školním roce dítě do výuky Římskokatolického náboženství na Římskokatolickém farním úřadě, Dobratice 66 a to nejpozději do 31. července 2022.

Přihlášku do náboženství pro příští školní rok můžete stáhnout ZDE
P. Jan Wojnar, farář

Noc kostelů

Noc kostelů 2022

Vojkovická pouť

Vojkovická pouť 2022
Římskokatolická farnost        Dobratice
Dobratice 66, 739 51 Dobrá
P. Jan Wojnar
Tel. 604 406 923
E-mail: wojnar.jan@centrum.cz