Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Antonie / sv. Jan z Fakunda (Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie)
Biblický citát na dnešní den
On odpouští všechny tvé viny. (Žl 103,3)

KONTAKT

Farnost Dobratice

Římskokatolická farnost Dobratice

Dobratice 66

739 51, Dobrá

P. ThLic. Jan Wojnar, farář

Mobil: 604 406 923

E-mail: wojnar.jan@centrum.cz nebo                 rkf.dobratice@doo.cz

Čísla účtu: 1680572399/0800

Web: www.farnostdobratice.cz

Správce web. stránek: Lukáš Sojka,                        lukassojka@centrum.cz

Trojí úřední hodiny ve farní kanceláři:

1./ Vždy v týdnu po večerní mší svaté.
2./ Není-li to možné, pak na telefonu /604 406 923/ pondělí-pátek od 8 do 16 hod, dle osobní domluvy.
3./ V případech duchovní služby těžce nemocným, umírajícím a zajištění pohřbu – na telefonu /604 406 923/ kdykoliv, i v noci.

Děkanát Frýdek se sídlem v Hnojníku

Římskokatolická farnost Hnojník

Hnojník 43

739 53, Hnojník

Tel./fax: 558 696 239

E-mail: rkf.hnojnik@doo.cz

Web: http://dekanat-frydek.farnost-hnojnik.cz/

Diecéze ostravsko-opavská

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní nám. 1

728 02, Ostrava 1

Telefon: 596 116 522

E-mail:kurie@doo.cz

Web: www.doo.cz

Římskokatolická farnost        Dobratice
Dobratice 66, 739 51 Dobrá
P. Jan Wojnar
Tel. 604 406 923
E-mail: wojnar.jan@centrum.cz